- 11%
Mực Ống Một Nắng
490.000₫ 550.000₫
- 13%
Tôm Thẻ Biển
130.000₫ 150.000₫
- 29%
Sò Điệp
50.000₫ 70.000₫
- 20%
Cá Mó
40.000₫ 50.000₫
- 13%
Tôm Thẻ Biển
130.000₫ 150.000₫
- 15%
Cá Phèn Râu
55.000₫ 65.000₫
Ếch
55.000₫
- 10%
Cá Thu Cắt Khúc
90.000₫ 100.000₫
- 30%
Cá Ngừ Bông
35.000₫ 50.000₫
- 15%
Cá Đổng
55.000₫ 65.000₫
- 18%
Bạch Tuộc - Mực Tua
90.000₫ 110.000₫
- 12%
Cá Mú
140.000₫ 160.000₫
- 15%
Cá Ngân
55.000₫ 65.000₫

Triều Đình Seafood

Giỏ hàng

Danh sách so sánh