Hải Sản 1 Nắng - 2 Nắng

- 11%
Mực Ống Một Nắng
490.000₫ 550.000₫
- 20%
Cá Đù Một Nắng
80.000₫ 100.000₫
- 11%
Cá Dứa Một Nắng
250.000₫ 280.000₫
- 6%
Mực Lá Một Nắng
225.000₫ 240.000₫

Giỏ hàng

Danh sách so sánh