Liên hệ

Thông tin liên hệ

Mô tả cửa hàng đang cập nhật.

Cửa hàng 1: 50/11/8 Dương Quảng Hàm, F5, Gò Vấp, Tp.HCM

Cửa hàng 2: 114/9 Dương Quảng Hàm, F5, Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 0906 31 31 25 (Mr.Tâm) - HOTLINE: 0908.123.863 (Mss.Tùng)

Email: trieudinhseafood@gmail.com

Giỏ hàng

Danh sách so sánh